Knooppunt - Marketing, Communicatie & PR

Werk in uitvoering

Bank voor de klas 2017 - 2018

Het wordt steeds belangrijker dat een kind al op jonge leeftijd verstandig leert omgaan met geld. Door kinderen jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op latere leeftijd. Maar financiële educatie heeft op dit moment geen vaste plek in het onderwijs. De kans is groot dat jouw kind de stof op school alleen als onderdeel van andere vakken krijgt. Om leerlingen en basisscholen te helpen, hebben de Nederlandse banken het programma Bank voor de klas ontwikkeld. In de Week van het geld geven duizenden bankmedewerkers met veel plezier gastlessen op basisscholen in heel Nederland. Zij gebruiken daarbij het educatieve spel Cash Quiz. Het programmamanagement is in handen van Knooppunt. 

Actieplan voorkomen Schulden en Armoede gemeente Almere

Financiële problemen zijn niet altijd te voorkomen, maar het helpt wel als problemen in de kiem worden gesmoord voordat ze opstapelen en escaleren. Financiële problemen doen zich sneller voor bij bepaalde life-events (zoalseen echtscheiding of het verlies van werk). Wij weten ook dat er partijen zijn die soms veel eerder in aanraking komen met financiële problemen dan de gemeente (zoals een woningcorporatie). Samen met de betrokken partijen organiseren wij een proactieve aanpak waarmee we erger voorkomen en bestrijden. Voorkomen Schulden en Armoede gemeente Almere

Campagne collectieve zorgverzekering gemeente Almere

De gemeente Almere vindt dat goede zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom is er een collectieve zorgverzekering voor inwoners van Almere met een krappe beurs (minima). De gemeente betaalt mee. Om zoveel mogelijk inwoners en professionals over het bestaan van de zorgverzekering en de voordelen van deze verzekering voor minima te informeren start er medio november 2018 een communicatie campagne.

Scholierendebat 'Doe FF GEZOND!'

In opdracht van Menzis en de gemeente Almere organiseert Knooppunt in het najaar van 2018 een scholierendebat. Het debat gaat over gezond leven, de zorgverzekering en het voorkomen van schulden. Voorafgaand aan het debat krijgen leerlingen gastlessen van de Stichting Discussiëren Kun je Leren.

Magazine It Rains Fashion

Voor deze prachtige kledingzaak verzorgt Knooppunt de marketingstrategie. Een persoonlijke aanpak. Voor klanten door klanten staat bij alle activiteiten centraal.